PIT 28 tylko do 1 lutego

Rozliczający się w formie ryczałtu ewidencjonowanego mają czas na rozliczenie tylko do 1 lutego 2016.

Podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają prawo do oddania 1% podatku na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Jedyną różnicą między innymi podatnikami jest termin złożenia formularza w Urzędzie Skarbowym, a mianowicie PIT 28 osoby te składają do 31 stycznia 2013 roku. Spiesz się więc i nie czekaj na ostatnią chwilę. Ściągnij z naszej strony aktualny w tym roku 2016, bezpłatny program PITy 2016 rozliczy on Cie za rok 2015.

Kto składa PIT 28?

Formularz PIT 28 składają osoby prowadzące działalność gospodarczą i zawiadomili Urząd Skarbowy, że wybrali formę opodatkowania jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, muszą to zrobić do 21 stycznia 2016 roku. Jeśli podatnik do 20 stycznia nie zgłosi na piśmie zmiany formy opodatkowania oraz nie zgłosił, że np. działalność zlikwidował uznaje się, że nic się nie zmieniło i automatycznie podatnik prowadzi działalność gospodarczą czy najem pozostając w formie ryczałtu.

Załączniki PIT 28

Działalność gospodarczą w tej formie mogą prowadzić zarówno jednoosobowe firmy oraz spółki osobowe. W przypadku działalności jednoosobowej do formularza PIT 28 dołączyć trzeba załącznik PIT 28/A natomiast załącznik PIT 28/B dołączyć należy jeśli osoby te prowadzą spółkę jawną czy cywilną.

Formularz PIT 28 składają także podatnicy, którzy osiągnęli dochody z tytułu najmu, dzierżawy oraz podobnych umów i powiadomiły Urząd Skarbowy, że wybrali ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania, stawka w tym przypadku to 8,5 %. W tej sytuacji podatnik nie dołącza załączników do formularza PIT 28 jak jest w przypadku działalności gospodarczej jednoosobowej czy w formie spółki.

Rozliczenie wspólne z małżonkiem

Formularzem PIT 28 nie można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem czy małżonką ani będąc osobą wychowującą samotnie dziecko. Forma ryczałtu nie daje takiej ewentualności. Wyjątkiem jest przypadek najmu czy dzierżawy lub podobnych umów, wtedy istnieje możliwość wspólnego rozliczenia przychodów. Rozliczamy się wtedy wspólnie przy użyciu formularzy PIT 36 lub PIT 37.

Ograniczenia dotyczące ryczałtowców

Aby rozliczać się w formie ryczałtu nie można przekroczyć przychodu w sumie 150 000 euro. Chodzi o to, że podatnik przekraczający kwotę 150 tys. euro w danym roku rozliczeniowym składa formularz PIT 28, a w roku następnym nie może już wybrać tej formy opodatkowania.

Ustawodawca jasno określił jaką stawkę procentową ma stosować podatnik prowadzący daną działalność gospodarczą i to od niej te stawki są zależne. Istnieje także możliwość stosowania na raz kilku stawek. Jest to bardzo wygodny sposób opodatkowania.

PIT 28 - odliczenia

Ryczałtowcy mogą skorzystać z możliwości odliczeń np. składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ZUS czy innych odliczeń czy ulg oprócz wskazanych poprzednio (art. 26 ustawy o PIT). Istotnym jest fakt, że nie możemy odliczyć całej kwoty na ubezpieczenie zdrowotne od podatku, a jedynie 7,75% od podstawowej kwoty ubezpieczenia zdrowotnego.

Pit 28 rozliczysz najwygodniej, najszybciej i najpewniej przy użyciu bezpłatnego programu PITy 2016. Program pokieruje Cię tak, że po zakończeniu powiesz sobie „jakie to było łatwe”. Dasz radę bez pomocy księgowej. Całkowicie za darmo.

Terminy składania deklaracji PIT za rok 2016.

Zeznania PIT za rok 2016 można składać od 1 stycznia 2013 roku, okres rozliczeniowy podatku dochodowego trwa do 30 kwietnia 2013 roku. Wyjątkiem są osoby będące na ryczałcie lub karcie podatkowej, Ci muszą złożyć PIT do 31 stycznia 2013 roku.

Pobierz PITY